มีเงินก้อนนึงจะใช้สร้างบ้านแต่ยังได้ไม่ครบแต่เงินซะกาตครบแล้วต้องออกซะกาตก่อนไหม

Loading