มีเงินอยู่ในธนาคารแล้วเราต้องจ่ายซะกาตเราจำเป็นต้องเอาเงินในธนาคารมาจ่ายไหม

Loading