skip to Main Content

มุฟตีซาอุฯ ชี้กาตาร์ห้ามผู้แสวงบุญบินมาซาอุฯ เป็นเรื่องผิดพลาดและอันตราย แต่กาตาร์ปฏิเสธ

ชัยคฺอับดุลอะซีซ บิน อับดุลลอฮฺ อาล ชัยคฺ มุฟตีใหญ่ซาอุดิอาระเบียกล่าวตำหนิทางการกาตาร์ที่ไม่อนุญาตให้ผู้แสวงบุญชาวกาตาร์เดินทางมายังซาอุฯ ผ่านทางอากาศ โดยระบุว่าเป็นเรื่องผิดพลาดและอันตราย

หนังสือพิมพ์อัชชัรกุลเอาสัฏระบุคำอธิบายของมุฟตีซาอุฯ ว่า “การขัดขวางผู้แสวงบุญจากการเดินทางเดินทางไปประกอบศาสนกิจภาคบังคับโดยไม่มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเรื่องที่ผิดพลาด อันตรายและไม่อาจยอมรับได้”

ฟัตวาหรือข้อชี้ขาดทางศาสนาอิสลามได้มีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากสายการบินซาอุฯ ประกาศว่าไม่สามารถดำเนินการตามภารกิจของกษัตริย์สัลมาน บิน อับดุลอะซีซ ที่ให้ส่งเครื่องบินโดยสารสัญชาติซาอุฯ ไปยังสนามบินนานาชาติหะมัดในกรุงโดฮาเพื่อรับผู้แสวงบุญกาตาร์มายังซาอุฯ”

เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังทางการกาตาร์ปฏิเสธที่จะให้เครื่องบินซาอุฯ ลงจอดบนแผ่นดินกาตาร์แม้ว่าจะยื่นคำร้องก่อนหน้านี้ 2-3 วันแล้วก็ตาม แต่สำนักข่าวทางการกาตาร์รายงานจากสำนักงานการบินพลเรือนว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไร้ซึ่งมูลความจริง ทางสำนักงานยืนยันว่า ได้รับคำร้องขออนุญาตลงจอดจากเครื่องบินของซาอุดิอาระเบียจริง จึงได้มีการแจ้งไปยังกระทรวงกิจการอิสลามตามระเบียบปฏิบัติเดิม โดยไม่มีการห้ามเครื่องบินลงจอดแต่อย่างใด

นับตั้งจตุรรัฐต้านก่อการร้ายที่ประกอบด้วยซาอุฯ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, บาห์เรนและอียิปต์ ตัดสินใจร่วมปิดล้อมกาตาร์ พวกเขาก็ห้ามสายการบินแห่งชาติของตนบินเข้าน่านฟ้ากาตาร์และห้ามสายการบินกาตาร์บินเหนือน่านฟ้าของพวกเขาเช่นกัน ส่งผลกระทบต่อชาวกาตาร์ทั้งหมดรวมถึงผู้แสวงบุญกาตาร์ด้วย ต่อมาซาอุดิอาระเบียได้มีการผ่อนผันอนุญาตให้ผู้แสวงบุญชาวกาตาร์สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ แต่ต้องใช้สายการบินที่ได้รับอนุญาตจากทางการซาอุดิอาระเบียเท่านั้น ส่งผลให้ทางการกาตาร์ออกมาตำหนิว่า การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นทางการเมือง

ที่มา : Alarabiya, QNA, Al-Sharq Al-Awsat

มุฟตีซาอุฯ ชี้กาตาร์ห้ามผู้แสวงบุญบินมาซาอุฯ เป็นเรื่องผิดพลาดและอันตราย แต่กาตาร์ปฏิเสธ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ