skip to Main Content

มุสลิมทั่วซาอุฯละหมาดขอฝน เนื่องจากเข้าสู่ฤดูแล้ง

ชาวมุสลิมทั่วประเทศซาอุดิอาระเบียทำการละหมาดละหมาดขอฝน (อิสติสกออฺ) ตามแนวทางของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ขออัลลอฮฺโปรดประทานเมตตาและสันติแก่ท่าน) จากการที่ทั่วทั้งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง

ราชสำนักกล่าวในแถลงการณ์ ว่ากษัตริย์ซัลมาน บินอับดุลอะซีซ อ๊าลซะอู๊ด ได้เรียกร้องประชาชนทั่วราชอาณาจักรให้ร่วมกันละหมาดขอฝนเมื่อวานนี้
ในนครมักกะฮฺมีการละหมาดที่มัสยิดฮะรอม โดยมีคนสำคัญเข้าร่วม อาทิ เจ้าชาย คอลิด อัลไฟซ๊อล ผู้ว่าการนครมักกะฮฺ เป็นต้น

ขณะที่เมืองมาดีนะฮฺ มีการละหมาดที่มัสยิดนะบะวี มีเจ้าชายซะอู๊ด บินคอลิด อัลไฟซ็อล รองผู้ว่าการเมืองมาดีนะฮฺ

ในกรุงริยาฎ เมืองหลวงซาอุฯ มีการละหมาดที่มัสยิดอิหม่าม ตุรกี บินอับดุลเลาะฮฺ มีเจ้าชายไฟซ๊อล บินบันด๊าร ผู้ว่าการกรุงริยาฎเข้าร่วม

นอกจากนี้ยังมีการละหมาดขอฝนภูมิภาคอื่น ๆของซาอุฯ และมีการเข้าร่วมโดยผู้ว่าราชการและเจ้าหน้าที่อาวุโส ซึ่งในคุตบะฮฺ (การสั่งสอน) ที่เป็นส่วนหนึ่งของการละหมาดขอฝน ได้มีการเรียกร้องให้ชาวมุสลิมขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ผู้ทรงฤทธานุภาพในการกลับเนื้อกลับตัว และการให้ขออภัยโทษ ตลอดจนการทำความดี ให้ทาน และวิงวอนขอให้ฝนตก

ที่มา: Arabnews
#Kobita

มุสลิมทั่วซาอุฯละหมาดขอฝน เนื่องจากเข้าสู่ฤดูแล้ง

Back To Top
Search