มุสลิมะฮฺบวชใช้ครบไม่ทันเพราะเข้ารอมฎอนแล้วเพราะมีเหตุจำเป็นจริงๆควรทำยังไง

Loading