White Channel

มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ สาขาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมเพื่อต่อยอดภารกิจที่สังคมต้องการ

SOCIAL : เชคริฎอ ปธ.มมส. ประชุมหารือทีมงาน มมส.3จ. ขับเคลื่อนงานเพื่อสังคมต่อเนื่อง

.

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 ที่ร้านอาหารมายโฮม จ.ยะลา เชคริฎอ อะหมัด สมะดี ประธานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ได้ร่วมประชุมหารือ พูดคุยกับทีมงาน มมส. ใน 3 จชต. เพื่อเสนอผลงานที่ทำไปแล้ว และกำลังดำเนินการอยู่ แผนโครงการต่างๆ โดยเฉพาะช่วยเหลือครอบครัวยากไร้ เยี่ยมเยียน และให้ความรู้แก้พี่น้องในเรือนจำ ทั้ง 3 จชต. และโครงการช่วยเหลือวิกฤติต่างๆ ในสังคม เพื่อมองหาจุดอุปสรรคในการทำงาน และพัฒนางานให้ดีขึ้นกว่าเดิม

.

การหารือ ประชุมร่วมกันในครั้งนี้เป็นบรรยากาศกันเอง แต่เน้นเนื้อหา สารประโยชน์ที่จะเข้าไปสู่สังคม และกำลังขับเคลื่อน ดำเนินการโครงการที่ทำอยู่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมั่นว่ามูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ จะเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่คอยให้สังคมดีขึ้น จากมิติต่างๆที่หน่วยงานอื่นๆ ทำน้อย และเข้าถึงน้อย เพราะทั้งหมดนี้คือหน้าที่ที่ต้องสานต่อ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ