skip to Main Content

ยอดผู้แสวงบุญชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่า 4 แสนคน

เจ้าชายฟัยศอล อาล ฟัยศอล ผู้ว่านครมักกะฮฺและประธานกรรมการกลางหัจญ์กล่าวเมื่อวันพุธว่า ในปีนี้มีผู้แสวงบุญชาวต่างชาติเดินทางมาประกอบพิธีหัจญ์ในซาอุดิอาระเบีย 1,752,014 คน เพิ่มจากปีที่แล้ว 426,263 คน

เจ้าชายฟัยศอลกล่าวอีกว่า ผู้แสวงบุญชาวกาตาร์ที่ลงทะเบียนไว้ในปีนี้มีจำนวน 1,564 คน โดยในปีที่แล้วมีจำนวน 1,210 คน แต่ชาวกาตาร์ที่เดินทางมาประกอบพิธีหัจญ์จริงในปีนี้อยู่ที่ราว 400 คน และเป็นผู้แสวงบุญชาวซาอุฯ กว่า 200,000 คน

ผู้ว่านครมักกะฮฺกล่าวแสดงความยินดีต่อผู้นำและผู้มีส่วนร่วมในการดูแลและอำนวยความสะดวกผู้แสวงบุญทุกคนที่ทำให้วันแรกของพิธีหัจญ์ในปีนี้ผ่านพ้นไปด้วยดี

ทั้งนี้มีผู้ถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้ามักกะฮฺและมะดีนะฮฺมากถึง 400,000 คนในปีนี้เนื่องจากไม่มีเอกสารอนุญาต และยานพาหนะมากถึง 208,236 คันก็ถูกห้ามจากการเข้าสู่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เนื่องจากไม่มีเอกสารอนุญาต

ที่มา : Arabnews, Alarabiya

ยอดผู้แสวงบุญชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่า 4 แสนคน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ