skip to Main Content

SOUTH : ยะลาคุมพื้นที่เข้ม พร้อมรับนายกฯ เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์สนามบินเบตง
.
นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วย นายวโรทัย ไตรพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการ สำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา ตรวจความพร้อมภาพรวมด้านต่างๆ ของท่าอากาศยานนานาชาติเบตง ในการเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด “เที่ยวบินปฐมฤกษ์ ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง จังหวัดยะลา” ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 นี้ โดยสายการบินนกแอร์ เส้นทาง ดอนเมือง-เบตง-ดอนเมือง โดยมีนางดวงพร สุวรรณมณี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาส ปฏิบัติงาน ในฐานะผู้อำนวยการท่าอากาศยานเบตง นายกิตติภณ เปรมรัชชานนท์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ให้การต้อนรับ
.
นายปริญญา กล่าวว่า กรมท่าอากาศยาน (ทย.) กระทรวงคมนาคม พร้อมเปิดให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีนโยบายให้หน่วยงานดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการคมนาคม ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการส่งเสริมการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการเดินทางได้หลายรูปแบบ ด้วยการดำเนินโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางสู่อำเภอเบตงที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน ไม่สะดวกต่อการเดินทางให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
.
นายปริญญา กล่าวว่า รวมทั้งเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ ท่าอากาศยานเบตงได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ซึ่งมีความพร้อมให้บริการตามมาตรฐาน โดยพลเอก ประยุทธ์ จะเป็นประธานในพิธีเปิดเที่ยวบินพาณิชย์ปฐมฤกษ์ท่าอากาศยานเบตง พร้อมเดินทางไปกับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ดังกล่าว ในวันที่ 14 มีนาคม 2565
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ความมั่นคงในพื้นที่ ได้ ผนึกกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ฝ่ายปกครอง และกองกำลังภาคประชาชน เพิ่มความเข้มดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว หลังกลุ่มคนร้ายยังคงก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด มีแขวนป้ายผ้า-วางกล่องต้องสงสัยหลายจุด ในพื้นที่ จ.ยะลา พยายามแสดงศักยภาพก่อเหตุความรุนแรง ในวันสถาปนา “BRN” ครบรอบ 62 ปี

ยะลาคุมพื้นที่เข้ม พร้อมรับนายกฯ เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์สนามบินเบตง

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ