skip to Main Content

COVID-19 : ยะลาปรับระบบการตรวจโควิด-19 ให้มีความสะดวกรวดเร็วกว่าเดิม โดยนำระบบไอทีมาช่วยในการซักประวัติแทนกระดาษ ในการขอตรวจ ATK

.

       18 ตุลาคม 64 โรงพยาบาลยะลาร่วมกับเทศบาลนครยะลา นำระบบข้อมูลการตรวจ ATK ออนไลน์เชื่อมกับศูนย์. CI และโรงพยาบาลยะลา โดยข้อมูลทั้งหมดจะเชื่อมต่อกันเพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

.

         พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลาสามารถตรวจ ATK ได้ที่ศูนย์สะพานดำ และที่โรงเรียนเทศบาล 2 มลายูบางกอก ส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ในตำบลอื่นๆให้ไปตรวจได้ที่ รพ.สต. ทุกแห่งในจังหวัดยะลา

.

สวท.ยะลา

.

#ขุนคมคำ

ยะลาปรับระบบการตรวจโควิด-19 ให้มีความสะดวกรวดเร็วกว่าเดิม

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ