skip to Main Content

SOUTH : ยะลาพบโรงงานผลิตยางพาราอัดก้อนมีลูกจ้างติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 27 ราย สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลารุดตรวจสอบ พร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันการระบาดเป็นวงกว้าง
.
มีรายงานว่า พบโรงงานผลิตยางพาราอัดก้อนในจังหวัดยะลา มีลูกจ้างเป็นแรงงานทั้งคนไทยและคนต่างด้าวติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังจากที่ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวนทั้งหมด 27 ราย (เมื่อ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมา)
.
หลังได้รับรายงาน น.ส.พุทธชาติ อินทร์สวา แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายปกรณ์ เชนพูน หัวหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดยะลา จึงได้เดินทางไปตรวจสอบ ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีลูกจ้างทั้งหมด 146 คน เป็นลูกจ้างไทย 131 คน (ชาย 39 คน หญิง 92 คน) ลูกจ้างต่างด้าว 15 คน (ชาย 13 คน หญิง 2 คน) ในจำนวนนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 27 คน เป็นลูกจ้างไทย 23 คน (ชาย 3 คน หญิง 20 คน) และต่างด้าว 4 คน (ชาย 3 คน หญิง 1 คน)
.
โดยก่อนหน้านี้ มีลูกจ้างหญิง 1 คน ตรวจพบเชื้อโดยการตรวจ ATK เชิงรุก โดย รพ.สต.ท่าสาป จากนั้นทางบริษัทได้แจ้งไปยัง สสอ.เมืองยะลา เพื่อทำการตรวจหาเชื้อแรงงานกลุ่มเสี่ยงสัมผัส จึงทำให้พบว่ามีผู้ติดเชื้อจากการตรวจทั้งหมด 27 ราย ปัจจุบันนายจ้างได้สั่งให้ลูกจ้างกักตัวที่บ้านและสถานประกอบกิจการ (เฉพาะลูกจ้างต่างด้าว เนื่องจากได้รับแจ้งว่าโรงพยาบาลสนามเต็มแล้ว) และให้ลูกจ้างที่ทำงานใกล้ชิดกลุ่มผู้ติดเชื้อทำการกักตัว 14 วัน
.
ซึ่งทางสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาได้กำชับถึงมาตรการในการแยกกักตัวผู้ติดเชื้อ และประสานให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา ติดตามอาการของผู้ที่ติดเชื้อทั้งหมด โดยเน้นให้นายจ้างทำตามแผนมาตรการบับเบิลแอนด์ซีลในการแยกกักตัวผู้ติดเชื้อ เพื่อควบคุมไม่ให้มีการแพร่กระจายในวงกว้าง
.
ผู้จัดการออนไลน์
#ขุนคมคำ

ยะลาพบโรงงานผลิตยางพาราอัดก้อนมีลูกจ้างติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 27 ราย

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ