skip to Main Content

COVID-19 : ยะลาเดินหน้าสุดแรง ลุยตรวจหาเชื้อสกัดโควิดระบาดหนัก
.
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา เร่งเดินหน้าปฏิบัติเชิงรุกตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสถานประกอบการ โดยได้รับความร่วมมือการดำเนินการคัดกรองลูกจ้างกลุ่มเสี่ยง ด้วยชุดตรวจ ATK โดยช่วงเช้า เข้าตรวจคัดกรองลูกจ้าง-พนักงานบริษัทยะลาเซเว่น ทั้งหมด 75 รายยังไม่พบผู้ติดเชื้อ รวมทั้งลูกจ้างบริษัทบำรุงโยธากิจ จำกัด อ.เมืองยะลา ลูกจ้างแรงงานต่างด้าว 75 ราย ผลการตรวจยังไม่พบผู้ติดเชื้อ
.
สำหรับการตรวจ ลูกจ้าง พนักงาน ในสถานประกอบการภายในจ.ยะลา นั้นได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการประชาสัมพันธ์และนำลูกจ้างมาตรวจหาเชื้อ โดยเฉพาะกรณีกลุ่มลูกจ้างแรงงานต่างด้าว นายจ้าง หรือ สถานประกอบการต่างให้ความสำคัญและมีความเข้มงวดในการสร้างความเข้าใจและเน้นย้ำกำชับการป้องกันตนเอง
.
“ไม่ให้ตกเป็นกลุ่มเสี่ยงจนอาจจะนำไปสู่การติดเชื้อในกลุ่มแรงงาน นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณ เร่งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเข้าฉีดวัคซีนเพื่อลดอาการป่วยไม่ให้เสียชีวิต และให้ปฎิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วย ”
.
ข่าวสด
#ขุนคมคำ

ยะลาเดินหน้าสุดแรง ลุยตรวจหาเชื้อสกัดโควิดระบาดหนัก

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ