skip to Main Content

SOUTH : ยะลาเตรียมต้อนรับกิจกรรม #ดะวะห์ระดับโลก ระหว่าง วันที่ 4 – 6 มีนาคม 2565 โดยจะมีประเทศต่างๆแจ้งความจำนงค์ร่วม30กว่าประเทศ พร้อมอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยและมาตรการโควิด
.
นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายก้องสกุล จันทราช ปลัดจังหวัดยะลา นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ สสจ.ยะลา พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ ผบก.ภ.จว.ยะลา นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าเยี่ยมคาราวะ หารือร่วมกับนายอาดัม ดาเระมูซอ ประธานมูลนิธิอัลนูร มัรกัสยะลา นายอุดร น้อยทับทิม ผู้ร่วมดำเนินการจัดงานกิจกรรมดะวะห์ระดับโลก ณ มัรกัสฮิดายะห์ตุ้ลนูร ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
.
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ได้มีการวางมาตรการต่างๆ มีการจัดเตรียมพื้นที่ กำหนดขอบเขตเนื้อที่ แบ่งหน้าที่ของคณะทำงานเป็นฝ่าย จัดเตรียมที่พักกับการบริการเป็นโซนแบบ จังหวัด ภาค และประเทศ จัดพื้นที่ละหมาด กิจกรรมศาสนาปราศจากความหนาแน่น รวมถึง มีการจัดการจราจรให้มีผลกระทบน้อยที่สุด
.
ทั้งนี้ นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ขอความร่วมมือจากผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมดังกล่าวให้มีการตรวจ ATK ก่อนการเข้างาน และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด
.
ทางด้านนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ สสจ.ยะลา ได้เน้นย้ำ ผู้ที่จะเข้าร่วมงานดังกล่าวในระยะเวลา 4-5 วัน ให้มีการฉีดวัคซีน เข็มกระตุ้น เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งจะได้จัดทีม เข้ามาให้ความรู้ถึงมาตรการการป้องกันโควิด-19 อีกด้วย
.
สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ยะลา
.
#ขุนคมคำ

ยะลาเตรียมต้อนรับกิจกรรม #ดะวะห์ระดับโลก ระหว่าง วันที่ 4 – 6 มีนาคม 2565 โดยจะมีประเทศต่างๆแจ้งความจำนงค์ร่วม30กว่าประเทศ พร้อมอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยและมาตรการโควิด

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ