skip to Main Content

COVID-19: ยะลา นศ.ม.เกริก ระดมเงินช่วยโควิด 19
.
เมื่อ 18 กย.64 กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม อุตสาหกรรมฮาลาล การจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์ และการเงินอิสลาม มหาวิทยาลัยเกริก นำโดยนายไอมัน หะยีมิง รองประธานโครงการนิสิตจิตอาสา “ เด็กเกริกน้ำใจพิชิตโควิด19 “ ได้ลงพื้นที่ตำบลกาลอ อ.รามัน จ.ยะลา นำถุงยังชีพปันสุขจำนวน 50 ถุง น้ำดื่ม และหน้ากากอนามัยจำนวน 2,000 ชิ้น มอบให้กับชาวบ้านที่กักตัวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ โดยมีนายฮาซัน หะระตี กำนันตำบลกาลอ ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ม.4 รวมทั้ง อสม.ในพื้นที่ ร่วมในการแจกจ่าย
.
นายไอมัน หะยีมิง รองประธานโครงการนิสิตจิตอาสา “ เด็กเกริกน้ำใจพิชิตโควิด19 “ มหาวิทยาลัยเกริก กล่าวว่า ทันทีที่ทราบข่าวถึงความเดือดร้อนของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนจากโควิด 19 คลัสเตอร์ใหม่ จึงได้เริ่มปรึกษาอาจารย์และเพื่อนในสาขา เพื่อร่วมกันบริจาคเงินส่วนตัว นำมาทำเป็นถุงยังชีพ และของจำเป็น มอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ โดยที่มีอาจารย์ฟิกรี ปายอ ผู้บริหารศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเกริก จังหวัดยะลา เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่
.
สำหรับ พื้นที่ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เริ่มพบการติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จากผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด ปัจจุบันยังมีการระบาดใน 3 หมู่บ้าน คือ ม.2, 3 และ ม.4 และมีผู้ติดเชื้อแล้วจำนวน 48 ครัวเรือน
.
ขอบคุณ
กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม อุตสาหกรรมฮาลาล การจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์ และการเงินอิสลาม มหาวิทยาลัยเกริก
.

ยะลา นศ.ม.เกริก ระดมเงินช่วยโควิด 19

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ