skip to Main Content

SOUTH : ยะลา เปิดวอล์กอิน บูสเตอร์เข็ม 3 ไฟเซอร์ แต่บรรยากาศยังนิ่ง คาดประชาชนเข้าไม่ถึงข่าวสาร
.
จากรณีที่สำนักงานสาธารณสุขยะลา ได้ออกประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม เข็ม 2 (วัคซีนเชื้อตาย) มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน ต้องเข้าฉีดวัคซีนเข็ม 3 บูสเตอร์ไฟเซอร์ ก่อนวันที่ 13 พ.ย. เพื่อครอบคลุมและสร้างภูมิได้รวดเร็ว รวมทั้งเน้นย้ำให้ประชาชนป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด
.
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศทั่วไปเมื่อ 8 พ.ย. 64 ที่อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา มีพี่น้องประชาชน และผู้ที่ทำงานในพื้นที่ ออกมาฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็ม 3 ค่อนข้างบางตา เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา
.
โดยคาดว่าประชาชนบางกลุ่ม ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเรื่องของการฉีดวัคซีน เข็ม 3 เท่าที่ควรว่าเป็นอย่างไร รวมถึงอาจมีประชาชนบางกลุ่มไม่ขอไปต่อในการฉีดวัคซีน เข็ม 3 ด้วย เนื่องจากมีความกังวลในแง่ของผลข้างเคียงวัคซีน
นายสุชาติ อนันตะ รองสาธารณสุขจังหวัด กล่าวว่า โรงพยาบาลยะลา เปิดวอล์กอินฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ยี่ห้อไฟเซอร์ สำหรับบุคคลที่ฉีดชิโนแวค และ ชิโนฟาร์ม เข็มที่ 2 ก่อนวันที่ 13 ส.ค. โดยจะฉีดวันที่ 7 – 8 – 9 และ 12 พ.ย. หากคิวเต็มในวันที่วอล์กอินจะนัดหมายวันถัดไป ขอให้ผู้เข้ารับวัคซีนเตรียมหลักฐานใบรับรองการฉีดวัคซีน (เอกสาร/รูปถ่าย/แอพอย่างใดอย่างหนึ่ง) มาแสดงที่จุดฉีดวัคซีนด้วย
.
ผู้จัดการออนไลน์
.
#ขุนคมคำ

ยะลา เปิดวอล์กอิน บูสเตอร์เข็ม 3 ไฟเซอร์ แต่บรรยากาศยังนิ่ง คาดประชาชนเข้าไม่ถึงข่าวสาร

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ