ยายนอนป่วยอยู่ไม่ได้ถือศีลอดเลยจะต้องจ่ายข้าวสารเป็นวันหรือเป็นเดือน

จำนวนการดู 47 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง