ยายนอนป่วยอยู่ไม่ได้ถือศีลอดเลยจะต้องจ่ายข้าวสารเป็นวันหรือเป็นเดือน – White Channel

White Channel

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ