skip to Main Content

WORLD : ยิวถล่มกาซ่าต่อเนื่อง ทำเสียรายได้ภาคเกษตรแล้ว 17 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
.
ฉนวนกาซ่าสูญเสียรายงานทางการเกษตรสูงถึง 17 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการโจมตีของอิสราเอลที่กำลังดำเนินอยู่
.
กระทรวงเกษตรของปาเลสไตน์เผยวานนี้ว่า ชาวกาซ่าสูญเสียรายได้จากภาคการเกษตรจากการที่อิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อฉนวนกาซ่าสูงถึง 17 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 527 ล้านบาท
.
ในแถลงการณ์ของกระทรวงเผยว่า การสูญเสียนั้นเพิ่มขึ้นทุกวันจากการที่อิสราเอลนั้นโจมตีอย่างต่อเนื่อง และแนวโน้มที่จะกำหนดเป้าหมายโจมตีอย่างจงใจไปที่พื้นที่เพาะปลูกหลายร้อยแห่ง นอกจากนี้ทุ่งข้าวสาลี ฟาร์มสัตว์ปีก และปศุสัตว์ได้รับผลกระทบอย่างมาก เนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถเข้าไปที่ฟาร์มและทำงานได้

ยิวถล่มกาซ่าต่อเนื่อง ทำเสียรายได้ภาคเกษตรแล้ว 17 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ