ยูเออีเผยการค้าที่ไม่ใช่น้ำมันกับรัสเซียเพิ่มขึ้น 57%-01 – White Channel

White Channel

ยูเออีเผยการค้าที่ไม่ใช่น้ำมันกับรัสเซียเพิ่มขึ้น 57%-01

ยูเออีเผยการค้าที่ไม่ใช่น้ำมันกับรัสเซียเพิ่มขึ้น 57%-01

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ