skip to Main Content

WORLD : รถไฟการกุศล “รถไฟแห่งความเมตตา”ขบวนที่ 2 บรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกข์สำหรับอัฟกานิสถานออกจากตุรกีแล้ว (12 ก.พ.65) เจ้าหน้าที่ตุรกีได้ปล่อยรถไฟออกจากสถานีรถไฟอังการา รถไฟที่บรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกข์ 920 ตัน จะถึงคาบูลภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ มีของอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค ผ้าห่ม และสิ่งจำเป็นอื่นๆ
.
anadolu
.
#ขุนคมคำ

รถไฟการกุศล “รถไฟแห่งความเมตตา”ขบวนที่ 2 บรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกข์สำหรับอัฟกานิสถานออกจากตุรกีแล้ว

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ