skip to Main Content

WORLD : “รถไฟแห่งความเมตตา” ชุดที่ 3 ของตุรกี มาถึงจ.เฮรัต อัฟกานิสถาน แล้วเมื่อ 14 มีนาคม 65
.
การแจกจ่ายความช่วยเหลือของตุรกีแก่ชาวอัฟกันที่เป็นมิตรและเป็นพี่น้อง จะยังคงให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
.
TurkishEmbassyKabul
.
#ขุนคมคำ

“รถไฟแห่งความเมตตา” ชุดที่ 3 ของตุรกี มาถึงจ.เฮรัต อัฟกานิสถาน แล้ว

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ