White Channel

รบ.ตอลิบานฝึกตำรวจ 200,000 นายสำเร็จ พร้อมรักษาสันติภาพอัฟกานิสถาน

WORLD : รบ.ตอลิบานฝึกตำรวจ 200,000 นายสำเร็จ พร้อมรักษาสันติภาพอัฟกานิสถาน
.
อับดุล นาฟี ทักกูร์ โฆษกของกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า การฝึกอบรมและเพิ่มจำนวนตำรวจมีจำนวนถึงสองแสนนายแล้ว กองกำลังเหล่านี้ถูกนำไปประจำการตามสถานีตำรวจต่างๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประชาชน ป้องกันยาเสพติดและอาชญากรรม
.
Afghanurdu, tolonews
.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ