skip to Main Content
WORLD : รบ.อัฟกานิสถาน ป้องสิทธิสตรี ออกกฎหมายห้ามบังคับสตรีแต่งงาน หญิงม่ายมีสิทธิ์เลือกสามีใหม่ เร่งโต๊ะครูจัดบรรยายให้ความรู้ปชช.
.
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 64 รักษาการนายกรัฐมนตรีอัฟกานิสถาน(รัฐบาลไว้เคราโพกหัว) ออกกฎหมายรักษา ปกป้องเกรียติสิทธิสตรี
.
-ห้ามบังคับสตรีแต่งงาน โดยนางไม่ยินยอม
เพราะ ผู้หญิงไม่ใช่ทรัพย์สิน และไม่มีใครมีสิทธิทำร้ายผู้หญิง
.
(แต่กฎหมายดังกล่าว ไม่ได้ระบุอายุขั้นต่ำสำหรับการแต่งงาน ซึ่งก่อนหน้านี้กำหนดไว้ที่อายุ 16 ปี)
.
-ไม่มีใครบังคับหญิงม่ายได้ เพราะหญิงม่ายมีความสามารถ ฉะนั้นการรับสินสอดทองหมั้นจากสามีใหม่เป็นสิทธิทางศาสนาของหญิงม่าย
.
-หญิงม่ายจะได้รับอนุญาตให้แต่งงานใหม่ได้ 17 สัปดาห์หลังจากที่สามีของเธอเสียชีวิต โดยเลือกสามีใหม่ได้อย่างอิสระ
***(ซึ่งประเพณีของชนเผ่าที่มีมาช้านานถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่หญิงม่ายจะแต่งงานกับพี่ชายหรือญาติของสามีคนหนึ่งในกรณีที่เขาเสียชีวิต)***
.
-สามีผู้ตาย บุตร บิดา และญาติอื่น ๆ ที่เสียชีวิตไปแล้ว และไม่มีใครสามารถลิดรอนสิทธิของเธอได้
.
-ผู้ที่มีภรรยาหลายคนจำเป็นต้องให้สิทธิสตรีทุกคนตามคำตัดสินของชารีอะฮ์และต้องสถาปนาความยุติธรรมในหมู่พวกเขา
.
นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ให้บรรดานักวิชาการศาสนา อิหม่าม โต๊ะครู สอน-บรรยาย ให้ประชาชนเข้าใจเรื่องสิทธิสตรีตามหลักการศาสนา และจัดทำแผ่นพับข้อความสั้น แจกจ่ายให้ความรู้ประชาชน
.
ศาลทั่วประเทศควรรับคำร้องสตรี และใช้กฎหมายชารีอะห์โดยไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อขจัดการกดขี่ข่มเหง
.
ambassador of islam
.

รบ.อัฟกานิสถาน ป้องสิทธิสตรี ออกกฎหมายห้ามบังคับสตรีแต่งงาน หญิงม่ายมีสิทธิ์เลือกสามีใหม่ เร่งโต๊ะครูจัดบรรยายให้ความรู้ปชช.

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ