skip to Main Content

SOUTH : เทศบาลตำบลรูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี ร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี และ รพ.สต.รูสะมิแล ให้บริการเชิงรุก ตรวจ ATK และระดมฉีดวัคซีนให้ประชาชนใน ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
.
วันที่ 6 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลรูสะมิแล ร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี และ รพ.สต.รูสะมิแล ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ ATK แก่ประชาชนในพื้นที่ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย สถานประกอบการร้านอาหารเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคโดยเทศบาลตำบลรูสะมิแลจะมีเอกรับรองการตรวจหาเชื้อ
.
สำหรับประชาชนทั่วไปที่มาการตรวจด้วยชุดตรวจ ATK ในวันนี้ หากผลการตรวจเป็นลบ และ ยังไม่เคยรับวัคซีนจะได้รับการฉีดวัคซีน ทันที หากผลการตรวจพบเป็น บวก หรือ ติดเชื้อจะส่งตัวไปรักษาตัว ณ HOSPITEL โรงแรม เซ้าเทิร์นวิว ปัตตานี ซึ่งดูแลโดยทีมแพทย์จาก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
.
นางอนงค์ คารวะนันท์ นายกเทศมนตรีตำบลรูสะมิแลกล่าวว่า ก่อนการดำเนินการในวันนี้ ได้หารือร่วมกัน 3 ฝ่าย คือ เทศบาลตำบลรูสะมิแล รพ.ธัญญารักษ์ปัตตานี และ รพ.สต.รูสมะมิแล โดย เทศบาลตำบลรูสะมิแล ได้ ลงพื้นที่ตามบ้านเพื่อค้นหาผู้ป่วย จึงได้ดำริให้เกิดกิจกรรมในวันนี้ขึ้น ด้วยมุ่งหวังว่า เราจะได้กลับมาใช้ชีวิตด้วยความปกติสุขอีกครั้ง และที่สำคัญคือ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
.
ทั้งนี้ พื้นที่ ตำบลรูสะมิแล เป็นพื้นที่ ติดทะเลมีทัศนียภาพที่สวยงาม และ มีอาหารทะเล มีแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมือง ซึ่งเป็น จุดขายสำคัญของ อ.เมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
การดำเนินกิจกรรมในวันนี้ มีประชาชนให้ความร่วมมือ มารับการตรวจประมาณ 500 คน โดยกิจกรรมจัด ณ ลานกิจกรรมสวนเจ้าทะเล ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
.
สวท.ปัตตานี
#ขุนคมคำ

รพ.สต.รูสะมิแล ให้บริการเชิงรุก ตรวจ ATK และระดมฉีดวัคซีนให้ประชาชน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ