skip to Main Content

POLITICS : รมช.กลาโหม แจงสภาฯ ย้ำจัดงบแก้ปัญหาชายแดนใต้ เน้นพัฒนามากกว่าความมั่นคง จัดงบการข่าวเพื่อเตรียมพร้อม ด้าน “ส.ส.ชายแดนใต้” อัดจัดงบแบบมองด้านเดียว – เสียดายเงิน
.
พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระแรกเมื่อ (1 มิ.ย.65) หลังถูกอภิปรายต่อประเด็นงบแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ และ กอ.รมน. โดยย้ำ ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีความหลากหลายมิติ เน้นการพัฒนามากกว่าความมั่นคง เพื่อให้เกิดความสงบสุข และงานด้านการข่าวก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ การดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อให้หน่วยงานสามารถแจ้งเตือนและเตรียมรับมือเหตุที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังยืนยันว่ารัฐบาลส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะการแสดงอัตลักษณ์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านั้น นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ ได้อภิปรายตั้งข้อสังเกตความไม่เหมาะสมในการจัดงบประมาณของ กอ.รมน. ในเรื่องการจัดซื้อกล้องวงจรปิด ที่มีการจัดซื้ออย่างต่อเนื่องทุกปี จนทำให้ขณะนี้กล้องวงจรปิดมีเป็นจำนวนมาก แต่ก็พบว่าเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้น กลับมีการถอดกล้องวงจรปิดออกไปก่อนเกิดเหตุ รวมถึงการจัดงบก่อสร้างตลิ่งแถวโกลก ซึ่งมีประมาณกว่า 50 แห่ง นอกจากนี้ยังพบว่ามีการจัดงบด้านการข่าวของ 6 หน่วยงาน จำนวนกว่า 739 ล้านบาท โดยคาดว่าเป็นการจัดงบประมาณที่ซ้ำซ้อน
.
“เสียดายงบประมาณที่น่าจะนำเงินเหล่านี้ไปแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของคนในพื้นที่ ในเรื่องปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ไม่ใช่จัดงบแบบมองด้านเดียว พร้อมกันนี้ยังตั้งข้อสังเกตกรณีกลุ่มวัยรุ่นที่รวมตัวกันแสดงออกในเรื่องอัตลักษณ์ท้องถิ่น แต่กลับถูกมองว่าเป็นเรื่องของการแบ่งแยกดินแดน จึงไม่อยากให้การแก้ปัญหาของรัฐบาลเป็นลักษณะของการทำพินัยกรรมความไม่เป็นธรรมให้คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” นายกมลศักดิ์อภิปราย.

รมช.กลาโหม แจงสภาฯ ย้ำจัดงบแก้ปัญหาชายแดนใต้ เน้นพัฒนามากกว่าความมั่นคง

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ