White Channel

รมต.ต่างประเทศของกลุ่มอ่าว อียิปต์ จอร์แดน และอิรัก เห็นพ้องแก้วิกฤตซีเรีย ช่วยพาผู้ลี้ภัยกลับบ้าน

WORLD : รมต.ต่างประเทศของกลุ่มอ่าว อียิปต์ จอร์แดน และอิรัก เห็นพ้องแก้วิกฤตซีเรีย ช่วยพาผู้ลี้ภัยกลับบ้าน
.
แถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ในบทสรุปของการประชุมที่ปรึกษาของประเทศในสภาความร่วมมือเพื่อรัฐอาหรับแห่งอ่าวอาหรับ ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนและสาธารณรัฐอียิปต์ และ สาธารณรัฐอิรัก�.
ที่ประชุมได้ประณามการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายของอิสราเอลที่บ่อนทำลายการแก้ปัญหาสองรัฐและโอกาสในการบรรลุ สันติภาพที่เป็นธรรมและครอบคลุมบนพื้นฐานของการแก้ปัญหาสองรัฐ และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเคารพสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ มัสยิดอัล-อักศอ / อัล-ฮะรอม อัล-ชารีฟ ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวมุสลิม
.
ที่ประชุม ยังได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความพยายามในการหาทางออกทางการเมืองสำหรับวิกฤตซีเรีย ที่จะยุติผลกระทบทั้งหมด และรักษาเอกภาพ ความมั่นคง ความมั่นคง และอัตลักษณ์ของชาวอาหรับของซีเรีย และส่งกลับคืนสู่สภาพแวดล้อมเดิม
.�บรรดารัฐมนตรีเห็นพ้องกันถึงความสำคัญของการแก้ไขวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรม จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงทุกภูมิภาคในซีเรีย สร้างเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการส่งผู้ลี้ภัยชาวซีเรียและผู้พลัดถิ่นกลับคืนสู่พื้นที่ของตน ยุติความทุกข์ทรมาน ไปยังบ้านเกิดของพวกเขาอย่างปลอดภัยและใช้มาตรการเพิ่มเติมที่จะช่วยรักษาเสถียรภาพของสถานการณ์ในประเทศทั้งดินแดนซีเรีย
.�บรรดารัฐมนตรียังเน้นย้ำว่า การแก้ปัญหาทางการเมืองเป็นทางออกเดียวสำหรับวิกฤตซีเรีย และความสำคัญของการมีบทบาทผู้นำอาหรับในความพยายามที่จะยุติวิกฤต การจัดตั้งกลไกที่จำเป็นสำหรับบทบาทนี้ และการปรึกษาหารือที่เข้มข้นขึ้นระหว่างประเทศอาหรับเพื่อให้แน่ใจว่า มีความสำเร็จที่แน่นอน
.�บรรดารัฐมนตรีแสดงความขอบคุณราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียสำหรับความคิดริเริ่มในการเรียกประชุมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับความพยายามในการแก้ไขวิกฤตซีเรีย
.
15 เมษายน 66
ที่มา almnatiq,Saudi Gazette
.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ