White Channel

รมต.ต่างประเทศซีเรีย เยือนซาอุดิอาระเบีย ครั้งแรกในรอบ 10 ปี

WORLD : รมต.ต่างประเทศซีเรีย เยือนซาอุดิอาระเบีย ครั้งแรกในรอบ 10 ปี
.
ความคืบหน้าเชิงบวก ในการกลับมาของซีเรียเพื่อเข้าร่วมสันนิบาตอาหรับ เมื่อ (12) นาย Faisal Al-Miqdad รัฐมนตรีต่างประเทศซีเรียเยือนซาอุดิอาระเบีย ครั้งแรกในรอบ 10 ปี ของ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศซาอุดิอาระเบียให้การต้อนรับ
.
ที่มา Saudi Gazette
.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ