skip to Main Content

SOUTH : รมว.ท่องเที่ยวฯ แต่งชุดมลายู อัตลักษณ์คนพื้นที่ ก่อนพบปะ ครูต า ดีกา ประชาชน จ.ชายแดนภาคใต้
.
เมื่อ 18 กันยายน 65 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายนัจมุดดีน อูมา อดีต ส.ส.นราธิวาสหลายสมัย และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ในพื้นที่ จ.ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ร่วมคณะฯ ซึ่งรัฐมนตรีและคณะ ได้ร่วมกันแต่งกายชุดมลายู เพื่อแสดงถึงการให้เกียรติคนท้องถิ่นพื้นที่ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก
.
โดยภารกิจพื้นที่แรก นายพัฒน์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ ได้ ไปร่วมงาน โครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาสัมพันธ์ (โรงเรียนตาดีกา) ประจำปี 2565 จัดโดยเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้มีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำศาสนา กำนันผู้ใหญ่ ห้วหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพี่น้องประชาชน เข้าร่วมงานกว่า 3,000
.
นายนายพิพัฒน์ รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า นราธิวาส มีความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม กีฬาเด่น แหล่งท่องเที่ยวมากมาย ครบทุกมิติ ที่กระทรวงฯ และรัฐบาลจะต้องสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดศักยภาพ ทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เพื่อให้พื้นที่มีรายได้ อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ในส่วนการโรงเรียนตาดีกา อาหารกลางวันที่รัฐบาล ให้การสนับสนุนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 ตุลาคมนี้ จะสิ้นสุดงบประมาณ 380 กว่าล้านบาท แต่พรรคภูมิใจไทย อยู่กับรัฐบาลและเป็นฝ่ายบริหาร จะดันเรื่องนี้ สู่ ครม.เพื่ออนุมัติ งบในปีถัดไป เพื่อชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้
.
ซึ่งโรงเรียนตาดีกาถือเป็นสถาบันทางการศึกษาที่สำคัญยิ่งในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ที่ทำการเรียนการสอนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และหลักคำสอน ทางศาสนาที่ถูกต้องให้กับเด็กๆและเยาวชนใน ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ เยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนแสดงศักยภาพด้านต่างๆ ควบคู่กับการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาพัฒนาเด็กเยาวชนที่ดี เป็นอนาคตของชาติ โรงเรียนตาดีกา คือฐานแรก ในโครงสร้าง การส่งเสริมการศึกษาอีกบริบทหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สำคัญมาก
.
สยามรัฐ

รมว.ท่องเที่ยวฯ แต่งชุดมลายู อัตลักษณ์คนพื้นที่ ก่อนพบปะ ครูต า ดีกา ประชาชน จ.ชายแดนภาคใต้

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ