White Channel

รมว.ยุติธรรมเป็นประธานเปิดในงานมุสลีมะห์ จ.ปัตตานี

SOUTH : รมว.ยุติธรรมเป็นประธานเปิดในงานมุสลีมะห์ จ.ปัตตานี
.
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 ที่ศูนย์การค้าปัตตานีบาซาร์ อำเภอเมืองปัตตานี พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันพบปะมุสลีมะห์ (สตรีมุสลิม) ซึ่งปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 16 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้น โดยมีนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้แทนจากองค์การต่างๆ และมุสลีมะห์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
.
พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวอย่างน่าสนใจตอนหนึ่งว่า รู้สึกยินดีอย่างเป็นอย่างยิ่ง และเป็นเกียรติ ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม วันพบปะมุสลิมมะครั้งที่ 16 ปี 2566 แสดงให้เห็นว่า เราจัดกิจกรรมนี้มา 16 ปี ซึ่งเหตุการณ์ความไม่สงบมีมานานกว่านั้นต้องรับตั้งแต่ 4 มกราคม 2547 ปีนี้ครบ 20 ปี เพื่อจะเป็นสถานที่สร้างกำลังใจในการเป็นกำแพงจากปัญหาความไม่สงบ เราต้องยอมรับว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้มีครอบครัว เราถูกโจมตีครอบครัวด้วยความขัดแย้งความไม่สงบและความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน จากทุกคนที่อยู่ดียินดีมีสุขเป็นครอบครัวที่เด็กสลายและล่มสลายหรือครอบครัวเปราะบาง ทำให้ชีวิตของคนที่มีความอยู่ดีมีสุขไปสู่ชีวิตลูกต้องขาดพ่อแม่ ภรรยาต้องขาดสามี สามีต้องขาดลูก คือ สิ่งที่เป็นผลกระทบ
.
พันตำรวจเอก ทวี กล่าวว่า การที่นายก อบจ. ได้จัดกิจกรรมการพบปะมุสลีมะห์ เพื่อต้องการให้สังคมนี้ได้รับ และยอมรับถึงครอบครัวเข้มแข็ง การมีพื้นที่สร้างพลังด้วยวิธีพบปะทางศาสนามีศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว ในทางกฎหมายบอกว่าบุคคลจะเสมอกันด้วยกฎหมายชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ในทางปฏิบัติทางสังคมผู้ชายจะมากกว่าผู้หญิง ในสัดส่วนผู้หญิง ที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด มี 3 คนในประเทศไทยในพื้นที่ชายแดนใต้คือผู้ว่าจังหวัดปัตตานีในส่วนราชการมีปลัดกระทรวงหญิง 2 คนในจำนวน ส.ส 500 คนมี สส. ผู้หญิง 97 คนคือ 20% ซึ่งในหลักสากลควรจะมี 26% เป็นสัดส่วนที่แสดงให้เห็นว่า ปัตตานีมีผู้ว่าราชการหญิงเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง
.
ผู้จัดการออนไลน์

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ