skip to Main Content

SOUTH: รวมพลังมุสลิมจะนะ-เทพาส่งสัญญาณ TPI หยุดสร้างเจ้าแม่กวนอิมกลางชุมชุนมุสลิม ถ้าไม่สำเร็จพร้อมบอยคอต พรรคประชาธิปัตย์ เลือกตั้งสมัยหน้า
.
อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)
#
25 เมษายน 2565 ณ มัสยิดบ้านปากบางสะกอม ม.1 ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ชาวบ้านและตัวแทนผู้นำศาสนา ประกอบด้วยชมรมอิหม่ามอำเภอเทพา สภาอุลามาอ์สงขลา สมาคมอิหม่ามอำเภอจะนะ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ได้ร่วมอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน ละศีลอดร่วมกันโดยก่อนละศีลอดได้แสดงจุดยืนขอให้บริษัทTPI ล้มเลิกโครงการก่อสร้างเทวรูปเจ้าแม่กวนอิมบนเขาล้อน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนมุสลิมตั้งอยู่ล้อมรอบ ความสูงประมาณ 200 เมตร ซึ่งกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นในวันนี้นั้นผู้นำศาสนาและชาวบ้านในพื้นที่ได้ส่งเสียงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นเวลาประมาณ 3 เดือน
.
นายกอลยูบี จะเรเสะ อิหม่ามมัสยิดบ้านปากบาง สะท้อน ว่า “พหุวัฒนธรรมนั้นเรารับได้ แต่มิใช่ชาวบ้านชอบแกงส้ม ท่านชอบแกงเหลืองแล้วนำมารวมกัน ด้วยหลักศรัทธาของชาวบ้านมุสลิมนั้นมีความอ่อนไหวเรื่องสิ่งเคารพในชุมชน ยิ่งมาสร้างขนาดใหญ่โตมโหฬารแม้ท่านจะสร้างในที่ดินที่ท่านอาจจะมีสิทธิ์ แต่ก็อยากให้ท่านคำนึงถึงการมาอยู่ร่วมกันกับชุมชนมุสลิม ซึ่งที่นี้ที่เขาได้มีฉันทามติร่วมกันโดยขอให้ท่านถอยเสีย” ผู้นำศาสนาอีกท่าน จะทำหนังสือถึงนายนิพนธ์ บุญญาพร้อมแนบรายชื่อชาวบ้านและผู้นำศาสนาขอให้ท่านช่วยอีกแรงในการช่วยล๊อบบี้ภายในกับ TPI และหวังว่าท่านในฐานะรัฐมนตรีและแกนนำพรรคประชาธิปัตย์จะมีข่าวดีมาบอกชาวบ้าน แต่หากไม่สามารถทำได้เราก็พร้อมใจกันไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ในสมัยหน้า
.
ในขณะที่อีกท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “เป็นที่ทราบดีว่าTPI เป็นทุนหลักในการขับเคลื่อนจะนะเมืองอุตสาหกรรม ซึ่งนี่ขนาดโครงการจะนะเมืองอุตสาหกรรมยังไม่เกินก็นำสิ่งที่ชาวบ้านไม่พอใจเข้ามาในชุมชนแล้ว หากโครงการจะนะเมืองอุตสาหกรรมเกิดล่ะ จะไม่หนักกว่านี้หรือ?
.
อิหม่ามมัสยิดในฐานะผู้จัดกิจกรรมวันนี้บอกผู้เขียนว่า “กิจกรรมวันนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทาง TPI เดินลอบบี้ผู้นำศาสนา เพื่อสร้างเจ้าแม่กวนอิม 200 เมตรใหญ่ที่สุดในโลก ชุมชนมุสลิมปากบางเทพา เพื่อสร้างกำลังใจก่อนเกิดอุตสาหกรรมจะนะ”
.

https://www.csitereport.com/newsdetail?id=0000023790

รวมพลังมุสลิมจะนะ-เทพาส่งสัญญาณ TPI หยุดสร้างเจ้าแม่กวนอิมกลางชุมชุนมุสลิม

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ