skip to Main Content

รวมเบอร์สายด่วน
แจ้งเหตุฉุกเฉิน ช่วงเทศกาล

191 : เหตุด่วนเหตุร้าย
199 : เหตุเพลิงไหม้
1669 : แพทย์ฉุกเฉิน
1155 : ตำรวจท่องเที่ยว
1300 : แจ้งคนหาย
1192 : แจ้งรถหาย
1146 : กรมทางหลวงชนบท
1808 : จส.100
1196 : อุบัติเหตุทางน้ำ
1197 : จราจร
1554 : กู้ชีวิตวชิรพยาบาล
192 : ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

————————————————
#White news #สายด่วน #เหตุฉุกเฉิน
#เทศกาล #แจ้ง #เบอร์ #ฉุกเฉิน

รวมเบอร์สายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉิน ช่วงเทศกาล

Back To Top
×Close search
Search