skip to Main Content

SOCIAL : รองนายกฯ สุพัฒนพงษ์ นำทีมหารือ รมว.การลงทุนฯ/ รมว.พลังงาน ซาอุดีอาระเบีย กระชับความสัมพันธ์ 2 ประเทศ ให้การดำเนินงานทุกด้านสำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
.
เมื่อวันที่ 25 – 26 ก.ค. 65 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน เดินทางไปราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เพื่อประชุมหารือร่วมกับนายคาหลิด อับดุลอะซีซ อัลฟาลิฮ์ รมว.การลงทุนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และเจ้าชายอับดุลอาซิซ บิน ซัลมาน บิน อับดุลอาซิซ อัล ซาอุด รมว.พลังงาน ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
.
โดยเป็นการหารือความร่วมมือด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พลังงานสะอาด – พลังงานทดแทน ยานยนต์ไฟฟ้า การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การเกษตรยั่งยืน ฯลฯ ตามการพัฒนาประเทศของซาอุดีฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 2030 สร้างโอกาสการขยายการลงทุนของไทยในซาอุดีฯ และการเชิญชวนให้ซาอุดีฯ มาลงทุนในไทย
.
พร้อมเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและนวัตกรรมของ Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)/ รับฟังการบรรยายเรื่องยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านพลังงานของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย/ หารือร่วมกับประธานกรรมการ ACWA POWER เพื่อดันไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตพลังงานสะอาดของภูมิภาค สู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050
.
อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/57316

#ไทยคู่ฟ้า #ร่วมต้านโควิด19

——————-
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

รองนายกฯ สุพัฒนพงษ์ นำทีมหารือ รมว.การลงทุนฯ/ รมว.พลังงาน ซาอุดีอาระเบีย กระชับความสัมพันธ์ 2 ประเทศ ให้การดำเนินงานทุกด้านสำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ