skip to Main Content

WORLD : รองปธ.ฝ่ายศาสนา ร่วมยินดี นร.290 คนสำเร็จการศึกษาท่องจำอัลกุรอาน ในตุรกี

.

7 พฤศจิกายน 2564 Ibrahim Hilmi Quresli รองประธานาธิบดีฝ่ายศาสนาของตุรกี และเจ้าหน้าที่ตุรกีอีกจำนวนหนึ่ง ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน 290 คน ที่สำเร็จการศึกษาท่องจำอัลกุรอาน ในเมืองมาลัตยาเมื่อ (6 )

.

รองปธ.ฝ่ายศาสนา กล่าวว่า เราต้องส่งเสริมจำนวนผู้ท่องจำอัลกุรอานทั้งในตุรกีและโลกอิสลาม สอนค่านิยม ปลูกฝังคุณธรรม ความรับผิดชอบชั่วดีในหัวใจของพวกเขา

.

ทั้งนี้ในเดือนสิงหาคม 2564 (ช่วงฤดูร้อน)ที่ผ่านมา ประธานฝ่ายศาสนาตุรกีประกาศว่า มีจำนวนเด็กเข้าร่วมหลักสูตรสอนและท่องจำอัลกุรอานถึง 2 ล้านคน โดยจัดขึ้นในมัสยิด 61,000 แห่ง และศูนย์การสอนและท่องจำอัลกุรอาน 13,000 แห่งทั่วตุรกี มีอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้ถึง 110 คน

.

สำหรับหลักสูตรจะเป็นการสอนท่องจำอัลกุรอาน การละหมาด วิชาศีลธรรม และวิทยาศาสตร์อิสลามทั่วไป

.

TRAgency

#ขุนคมคำ

รองปธ.ฝ่ายศาสนา ร่วมยินดี นร.290 คนสำเร็จการศึกษาท่องจำอัลกุรอาน ในตุรกี

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ