skip to Main Content

SOCIAL : รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งทีมแพทย์ดูแลสุขภาพผู้แสวงบุญคนไทยประกอบพิธีฮัจย์ ซาอุฯ
.
กระทรวงสาธารณสุข รายงาน 8 มิถุนายน 65 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ
นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้กำลังใจนายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไม้แก่น จ.ปัตตานี รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปฎิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย พร้อมคณะบุคลากรสาธารณสุข ชุดที่ 1 จำนวน 11 คน ที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุขภาพคนไทยที่ไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
.
ที่มา กระทรวงสาธารณสุข

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งทีมแพทย์ดูแลสุขภาพผู้แสวงบุญคนไทยประกอบพิธีฮัจย์ ซาอุฯ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ