skip to Main Content

SOUTH : รองผวจ.ยะลา นำทีมช่วยปชช.สะเตงนอก ได้รับผลกระทบโควิด-19

.

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดยะลานายศรัณย์พล ลีฬหาวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก นายนัฎศาศตร์ เลาะแม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยะวงศ์ ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ลงพื้นที่ตำบลสะเตงนอก

.

ซึ่งที่นี่เป็นบ้านพักของผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ที่ขอความช่วยเหลือในเขตเทศบาล ได้มอบถุงยังชีพที่ได้รับการร่วมสนับสนุนจากสภากาชาดไทย จำนวน ในการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 และเพื่อติดตามดูแลสภาพปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยได้พูดคุยให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอีกด้วย

.

ภาพ/ข่าว : งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองสะเตงนอก

#ขุนคมคำ

รองผวจ.ยะลา นำทีมช่วยปชช.สะเตงนอก ได้รับผลกระทบโควิด-19

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ