skip to Main Content

SOCIAL : รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล แจงกฎหมายใหม่ กำหนดเด็กไม่เกิน 6 ปี ต้องนั่งคาร์ซีท จะมีผลบังคับใช้ 5 กันยายน ระหว่างนี้เร่งทำความเข้าใจกับประชาชน โดยยังไม่มีการจับปรับ
.
เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 65 ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น.โฆษกบช.น. ชี้แจงถึงกรณีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 7 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยมีใจความสำคัญ ให้ผู้ที่อยู่ในรถยนต์ ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะขับรถยนต์ โดยเฉพาะคนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องจัดให้นั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือนั่งในที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ โดยระบุว่ากฎหมายนี้จะมีการผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน 120 วัน หรือมีผลบังคับใช้วันที่ 5 กันยายน แต่ยังข้อกฎหมายยังให้เวลาอีก 90 วัน ในการประกาศข้อกำหนดรายละเอียดการบังคับใช้ ซึ่งระหว่างนี้ตำรวจจะเน้นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบรายละเอียดข้อกฎหมายนี้ที่มุ่งเน้นสร้างความปลอดภัย และไม่สร้างภาระให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
.
สำหรับประเด็นสำคัญที่มีการกล่าวถึง คือ การกำหนดเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องจัดให้นั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือ คาร์ชีท และผู้โดยสารที่มีความสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ง ซึ่งนอกจากแนวทางนี้ข้อกฎหมายยังยืดหยุ่นสำหรับการจัดที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ โดยตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทรถที่ต้องพิจารณา �.�เบื้องต้นกฎหมายฉบับนี้จะบังคับใช้กับทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล และรถกระบะ โดยมีข้อยกเว้นใน รถ 3 ล้อ รถพืชผลทางการเกษตร แต่ในส่วนของรถโดยสารสาธารณะ และรถที่นำมาใช้เป็นรถโรงเรียน จะต้องกำหนดวิธีทางการเพื่อความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุอีกครั้ง

รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล แจงกฎหมายใหม่ กำหนดเด็กไม่เกิน 6 ปี ต้องนั่งคาร์ซีท จะมีผลบังคับใช้ 5 กันยายน ระหว่างนี้เร่งทำความเข้าใจกับประชาชน โดยยังไม่มีการจับปรับ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ