White Channel

รองโฆษกรัฐบาล นางสาวรัชดาฯ เผย สินค้าฮาลาลไทยส่งออกไปซาอุฯ ได้สำเร็จ

SOCIAL : รองโฆษกรัฐบาล นางสาวรัชดาฯ เผย สินค้าฮาลาลไทยส่งออกไปซาอุฯ ได้สำเร็จ หลังสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้รับรองจาก SFDA
.
16 มิถุนายน 2566 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าฮาลาลไทยไปซาอุดีอาระเบียได้สำเร็จ หลังสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (The Central Islamic Council of Thailand: CICOT) ได้รับการรับรอง และผ่านหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานอาหารและยาของซาอุดีอาระเบีย (Saudi Food and Drugs Authority: SFDA) กำหนด
.
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยได้ดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือกับฝ่ายซาอุดีอาระเบียในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นผลให้มีความก้าวหน้าในการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยล่าสุด คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งมอบนโยบายให้ฝ่ายกิจการฮาลาลสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (CICOT) ดำเนินการยื่นเป็นสมาชิกกับหน่วยงานอาหารและยา (Saudi Food and Drugs Authority: SFDA) ประเทศซาอุดีอาระเบียที่กำกับดูแลเรื่องการนำเข้าสินค้าฮาลาล โดยเพิ่มชื่อ CICOT เป็นสมาชิกในฐานะเป็นหน่วยงานรับรองฮาลาล และเป็นผู้ออกเครื่องหมายรับรองฮาลาลของประเทศไทย ซึ่งเป็นเครื่องหมายเดียวที่ใช้ในการรับรองฮาลาลของประเทศไทยและกำกับดูแลโดยองค์ศาสนา ส่งผลให้การรับรองฮาลาลและเครื่องหมายรับรองฮาลาลของประเทศไทยผ่านหลักเกณฑ์ที่หน่วยงาน SFDA กำหนด ทำให้สามารถส่งออกสินค้าไปยังประเทศซาอุดิอาระเบียได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.
ทั้งนี้ ประเทศไทยนับได้ว่ามีความได้เปรียบในการผลิตสินค้าที่หลากหลายและได้มาตรฐาน โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค จึงตอบสนองความต้องการของตลาดทุกด้านได้เป็นอย่างดี ซึ่งที่ผ่านมา รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์มีแผนการพัฒนาศักยภาพการตลาดฮาลาลสู่สากล โดยจัดกิจกรรม เช่น การจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับการผลิตสินค้าฮาลาลที่ถูกต้องตามหลักศาสนา ความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับพันธมิตรชั้นนำ การจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าสินค้าอาหารฮาลาลออนไลน์ทั่วโลก การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าฮาลาลไทย และการสร้างความร่วมมือที่ดีกับผู้เกี่ยวข้องกับสินค้าฮาลาลในตลาดประเทศมุสลิม
.
“รัฐบาลเชื่อมั่นในศักยภาพ การผลิต และส่งออกสินค้าฮาลาลมาโดยตลอด พร้อมสนับสนุน และยกระดับธุรกิจฮาลาลของไทยให้เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ยินดีสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการที่มีความสนใจตลาดสินค้าฮาลาลที่มีขยายตัวมากขึ้น และขยายช่องทางการค้าออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคตามการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป” นางสาวรัชดาฯ กล่าว
.
ข่าวทำเนียบรัฐบาล

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ