รอมฎอนที่แล้วมีเงินหกหมื่นบาทเก็บจนครบหนึ่งแสนต้องจ่ายรอมฎอนนี้หรือหน้า

จำนวนการดู 62 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง