skip to Main Content

WORLD : รัฐบาลอัฟกานิสถาน ในจังหวัดบัลค์ เปิดโครงการเร่งด่วน ช่วยเหลือสตรีว่างงาน ตกงาน จำนวน 200 คน โดยว่าจ้างเป็นพนักงานทำความสะอาดของเทศบาล ทั้งนี้เพื่อให้พวกเธอได้มีงานทำมีเงินสำหรับใช้จ่ายในการยังขีพ
.
อาเรียน่านิวส์
.
#ขุนคมคำ

รัฐบาลอัฟกานิสถาน ในจังหวัดบัลค์ เปิดโครงการเร่งด่วน ช่วยเหลือสตรีว่างงาน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ