รัฐบาลอียิปต์อนุมัติกฎหมายการถ่ายภาพในที่สาธารณะ – White Channel | เวลาละหมาด ข่าวมุสลิม อิสลาม skip to Main Content

เกิดอะไรในโลก : รัฐบาลอียิปต์อนุมัติกฎหมายการถ่ายภาพในที่สาธารณะ

นายกรัฐมนตรี มุสตาฟา มัดบูลี (Mostafa Madbouly) ได้อนุมติกฎระเบียบใหม่ใหม่ เกี่ยวกับกฎหมายการถ่ายภาพส่วนบุคคลในที่สาธารณะ ที่จะอนุญาตให้ชาวอียิปต์, ชาวต่างชาติ, ผู้อยู่อาศัย และนักท่องเที่ยว ถ่ายภาพในที่สาธารณะโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือค่าธรรมเนียม รวมถึงการถ่ายภาพส่วนบุคคล โดยใช้กล้องแบบดั้งเดิมและกล้องดิจิทัลทุกประเภท รวมถึงกล้องวิดีโอส่วนบุคคลด้วย

อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบใหม่ยังคงห้ามถ่ายภาพและอาคาร หรือทรัพย์สินที่รัฐบาลและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ เป็นเจ้าของ โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ การถ่ายภาพส่วนบุคคลจะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และห้ามเผยแพร่ภาพถ่ายที่มีเนื้อหาละเมิดต่อประเทศ, พลเมือง หรือขัดต่อหลักศีลธรรม และเน้นย้ำว่าช่างภาพไม่ควรถ่ายรูปเด็กหรือพลเมือง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

ขณะเดียวกัน การใช้กล้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างภาพยนตร์ หรือรายการโทรทัศน์ หรือเพื่อสร้างเนื้อหาสำหรับสื่อ วารสารศาสตร์หรือการโฆษณา ยังคงต้องได้รับใบอนุญาตล่วงหน้า โดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะพยายามอย่างเต็มที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการได้มาซึ่งใบอนุญาตดังกล่าว พร้อมสั่งการถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประกาศกฎทั่วไปของการถ่ายภาพอย่างชัดเจนเป็นภาษาต่างๆ ที่ประตูราชการ, สถานทูต, สนามบิน และทางเข้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าทุกฝ่ายรับทราบ

https://dailynewsegypt.com/2022/08/11/government-approves-rules-for-photographing-in-public-places/

รัฐบาลอียิปต์อนุมัติกฎหมายการถ่ายภาพในที่สาธารณะ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ