White Channel

รัฐมนตรีซีเรียคาด จะลดการนำเข้าข้าวสาลีครึ่งหนึ่ง

เกิดอะไรในโลก : รัฐมนตรีซีเรียคาด จะลดการนำเข้าข้าวสาลีครึ่งหนึ่ง

มูฮัมหมัด ฮัสซัน กัทนา รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร กล่าวว่าซีเรียจะลดการนำเข้าข้าวสาลีลงครึ่งหนึ่ง ในปี 2023 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งก่อนที่สงครามจะปะทุขึ้นในปี 2011 ซีเรียผลิตข้าวสาลีได้ประมาณ 4 ล้านตันต่อปี เพียงพอสำหรับการหล่อเลี้ยงในประเทศตัวเอง และส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

แต่ด้วยปริมาณน้ำฝนที่ไม่แน่นอนจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และพื้นที่อุดมสมบูรณ์เดิมของประเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอยู่นอกการควบคุมของรัฐบาล ผลผลิตจึงลดน้อยลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รวมถึงการรุกรานยูเครนของรัสเซียเมื่อปีที่แล้ว ส่งผลให้ราคาธัญพืชทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น

กัทนากล่าวว่า ปีนี้ปริมาณน้ำฝนในช่วงต้นฤดูกาลล่าช้าเล็กน้อย แต่พื้นที่ที่วางแผนไว้ทั้งหมดได้รับการเพาะปลูกแล้ว และการกระจายของฝนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ผลที่ได้คือการผลิตข้าวสาลีฤดูหนาวนั้นเป็นไปด้วยดีมาก และคาดว่าการนำเข้าจะอยู่ที่ประมาณ ร้อยละ50 ของปริมาณที่ซีเรียเคยนำเข้าในปีที่ผ่านมา ซึ่งมันเป็นความสำเร็จที่ดี

ปีที่แล้ว ซีเรียนำเข้าข้าวสาลีประมาณ 1.5 ล้านตัน โดยรัสเซียเป็นผู้จัดหาให้ทั้งหมด รวมถึงการสนับสนุนทางทหารและทางการเงิน

MEMO

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ