skip to Main Content

UPDATE : รัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์เยือนริยาดเพื่อจัดการเจรจาครั้งสำคัญ

ซาเมี๊ยะห์ ชุ๊กรี่ (Sameh Shoukry) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอียิปต์ เดินทางเยือนกรุงริยาด ประเทศซาอุดิอารเบีย เพื่อเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ ปรึกษาหารือทางการเมืองของซาอุดีอาระเบีย – อียิปต์ และหารือเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการ กับประเด็นต่างๆในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ

รัฐบาลริยาดและไคโรจะหารือเกี่ยวกับแนวทาง ในการเพิ่มความร่วมมือภาคส่วนต่างๆ และมองหาขอบเขตใหม่ในการร่วมมือกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน

กระทรวงการต่างประเทศอียิปต์กล่าวว่า การปรึกษาหารือเหล่านี้ เป็นการยืนยันถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างอียิปต์และซาอุดีอาระเบีย ในการเผชิญกับภัยคุกคามต่อความมั่นคงเสถียรภาพ และความมั่นคงของชาติอาหรับ

ทั้งนี้คณะกรรมการปรึกษาหารือถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2007 โดยจะมีการประชุมเป็นประจำทุกปี ระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองประเทศ

รัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์เยือนริยาดเพื่อจัดการเจรจาครั้งสำคัญ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ