White Channel

รัฐมนตรีอิสราเอลขวาจัด เรียกร้องนิยามกิจกรรมของ PA ว่าเป็นศัตรู

เกิดอะไรในโลก : รัฐมนตรีอิสราเอลขวาจัด เรียกร้องนิยามกิจกรรมของ PA ว่าเป็นศัตรู

เบซาเลล สมอทริช (Bezalel Smotrich) รัฐมนตรีคลังฝ่ายขวาจัดของอิสราเอล กล่าวว่าเขาจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่างการตัดสินใจ จำกัดกิจกรรมขององค์การบริหารปาเลสไตน์ (PA)

ความเคลื่อนไหวของ สมอทริช มีขึ้นระหว่างการประชุมคณะกรรมการกิจการต่างประเทศและกลาโหมของ สภาคเนสเซต ซึ่งจัดขึ้นในประเด็นเรื่องการตอบสนองของอิสราเอล ต่อการที่ทางการปาเลสไตน์ครอบครองพื้นที่เปิดโล่งในย่าน ยูเดีย และ ซามาเรีย ของเวสต์แบงก์ที่ถูกยึดครอง

สมอทริช กล่าวว่างานของคณะกรรมการจะเสร็จสิ้นภายในหนึ่งเดือน และร่างคำตัดสินได้พิจารณากิจกรรมบางอย่างของ PA ว่าเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่ไม่เป็นมิตร พร้อมเสริมว่าเป้าหมายคือการควบคุมการหมุนเวียนของเงินทุนไปยัง PA และหยุดความพยายามของ PA ในการยึดดินแดนของอิสราเอล

MEMO

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ