White Channel

รัฐยิวต้องไม่ปล้นเขามา กลุ่มยิวนาโตรี คาร์ตาจัดชุมนุมต้านไซออนิสต์ ในเยรูซาเล็ม

WORLD : รัฐยิวต้องไม่ปล้นเขามา กลุ่มยิวนาโตรี คาร์ตาจัดชุมนุมต้านไซออนิสต์ ในเยรูซาเล็ม
.
เมื่อ 26 เมษายน 66 การเดินขบวนของกลุ่ม “นาโตรี คาร์ตา” ศาสนายิวที่ต่อต้านไซออนิสต์ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธ ในกรุงเยรูซาเล็ม ประณามการยึดครองของอิสราเอล และสนับสนุนสิทธิของชาวปาเลสไตน์ในการจัดตั้งรัฐอิสระของพวกเขา
.
ผู้เข้าร่วมการเดินขบวนได้ชูธงชาติปาเลสไตน์และป้ายที่มีคำขวัญต่อต้านไซออนิสต์และประณามการยึดครองของอิสราเอล ควบคู่ไปกับการเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพของอิสราเอล พวกเขายังเผาธงของรัฐที่ถูกยึดครองเพื่อแสดงออกถึงการไม่ยอมรับรัฐอิสราเอลในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครอง
.
เป็นที่น่าสังเกตว่า “Neturei Karta” ในภาษาอราเมอิกหมายถึง “ผู้พิทักษ์เมือง” และเป็นขบวนการทางศาสนาของชาวยิวที่ต่อต้านไซออนิสต์และไม่ยอมรับรัฐอิสราเอลและถือว่าการจัดตั้งรัฐสำหรับชาวยิวนั้น ไม่ได้หมายความว่าไปปล้นที่ดินของคนอื่นมา
.
Aljazeera,wafa

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ