skip to Main Content

POLITICS : รัฐสภา ผ่านวาระ3 ร่างแก้ไข รธน. บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ประชาชาติเผยข่าวดี นราฯจะมีส.ส.เพิ่ม 1
.
10 ก.ย.64 รัฐสภา ประชุมเพื่อโหวตลงมติ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยจำนวน ส.ส. เขต 400 คน บัญชีรายชื่อ 100 คน และการกาบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ
.
โดยนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.ประชาชาติ ได้โพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัว ระบุว่า เราประชาชาติ ลงมติ เห็นชอบ กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
.
พร้อมข่าวดี สำหรับ นราธิวาส จะได้ ส.ส. เขต เพิ่มอีก 1 คน รวมเป็น 5 เขต ส่วนจะแบ่งเขตกันอย่างไร รอ กกต ประกาศ
.
ส่วนปัตตานี ยะลา ตามจำนวนเดิม
.
ผลการโหวต
• เห็นชอบ 472 เสียง (ส.ส.-ส.ว.) มากกว่ากึ่งหนึ่ง คือ 365 คน
ส.ส. 142 เสียง มากกว่าร้อยละ 20 (49 คน) เกินกว่าที่กำหนดไว้ถือว่าผ่าน
ส.ว. 149 เสียง ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (84 คน) ดังนั้นผ่านทั้ง 3 เงื่อนไข
• ไม่เห็นชอบ 33 เสียง (ส.ส. 23) (ส.ว.10)
• งดออกเสียง 187 เสียง (ส.ส. 121) (ส.ว.66)
• ไม่ประสงค์จะลงคะแนน 0 เสียง
.
ขอบคุณ
#ทนายแวยูแฮ​
#กมลศักดิ์ลีวาเมาะ
#สสนราธิวาสเขต4​
#พรรคประชาชาติ
#ก้าวไปด้วยกันเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นเรา
.
#ขุนคมคำ

รัฐสภา ผ่านวาระ3 ร่างแก้ไข รธน. บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ประชาชาติเผยข่าวดี นราฯจะมีส.ส.เพิ่ม 1

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ