รับเงินจากประกันสังคมมาแต่เงินยังไม่ถึงพิกัดต้องออกซะกาตแล้วต้องออกซะกาตไหม

Loading