รับเราะมะฎอนทำเซรามิกจันทร์เสี้ยว…อุตสาหกรรมยอดนิยมก่อนเดือนเราะมะฎอนอันศักดิ์สิทธิ์ ในโรงงานเซรามิก เมืองเก่าของเฮบรอน เขตเวสต์แบงก์ ปาเลสไตน์

WORLD : รับเราะมะฎอนทำเซรามิกจันทร์เสี้ยว…อุตสาหกรรมยอดนิยมก่อนเดือนเราะมะฎอนอันศักดิ์สิทธิ์ ในโรงงานเซรามิก เมืองเก่าของเฮบรอน เขตเวสต์แบงก์ ปาเลสไตน์
.
Shehabagency
.

ขุนคมคำ

จำนวนการดู 79 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง