White Channel

รายงานลับสหภาพยุโรป เตือนว่าอิสราเอลพยายามเร่งเปลี่ยนแปลงสถานะอัลกุดส์-อักศอ

WORLD : รายงานลับสหภาพยุโรป เตือนว่าอิสราเอลพยายามเร่งเปลี่ยนแปลงสถานะอัลกุดส์-อักศอ
.
รายงานลับของสหภาพยุโรปเตือนถึงสิ่งที่อธิบายว่าเป็น “การเร่งครั้งสำคัญ” ของอิสราเอลที่มีต่อกรุงเยรูซาเล็ม คือความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงทางประชากรที่นั่น และมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนสถานะอัลกุดส์-อักศอ และพรมแดนของเมือง โดยย้ำว่าประเทศในสหภาพยุโรปจะต้อง “คัดค้าน” แผนการดังกล่าวอย่างเปิดเผย
.
31 พ.ค. 66
Aljazeera

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ