skip to Main Content

คืนค่าเทอม-ช่วยค่าเน็ต” สวัสดิการที่มหาลัยควรให้นักศึกษาช่วงโควิด?

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สร้างความเดือดร้อนไปทุกวงการ ไม่เว้นแม้แต่วงการการศึกษา มหาวิทยาลัยต้องออกมาตรการ งดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย แล้วจัดให้เป็นแบบออนไลน์ เพื่อไม่ต้องให้นิสิตนักศึกษาเดินทางมาเรียน หรือต้องมารวมกลุ่มกัน ทำให้นักศึกษาไม่สามารถใช้สถานที่ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นเวลายาวนานหลายเดือน จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมของมหาวิทยาลัยลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาไม่ได้ลดลงไปด้วยเลย

รายงาน : “คืนค่าเทอม-ช่วยค่าเน็ต” สวัสดิการที่มหาลัยควรให้นักศึกษาช่วงโควิด?

Back To Top
×Close search
Search