skip to Main Content

หลังจากที่วานนี้ กกต.ได้ชงเรื่องยุบพรรคอนาคตใหม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา จากกรณีเงินกู้ 191 ล้านของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ให้พรรคตัวเองเพื่อทำกิจกรรมในช่วงก่อนการเลือกตั้ง คุณอิลหาม มะนะแลจะไปทำความเข้าใจสถานการณ์ของพรรคการเมืองนี้ว่าอาจต้องเผชิญกับชะตากรรมอย่างไรในอนาคต ไปติดตามจากรายงานครับ

รายงาน : ภาวะกลับไม่ได้ ไปไม่ถึงของอนาคตใหม่

Back To Top
×Close search
Search