skip to Main Content

REPORT : ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้ปัญหาความไม่เข้าใจกันระหว่างศาสนาเกิดขึ้นในหลากหลายพื้นที่ด้วยกัน การพูดคุยระหว่างกันจึงมีความจำเป็น สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี จึงได้จัดงานเสวนาวะสะฏียะฮ์ฟอรั่ม ในหัวข้อ “สนทนาปัญหาคาใจของพี่น้องต่างศาสนา : ประวัติศาสตร์ การศึกษา และการสร้างชาติ” บรรยากาศจะเป็นอย่างไรจะมีการพูดคุยในประเด็นไหนบ้างไปติดตามในรายงานพิเศษครับ

รายงาน : มุสลิมร่วมสร้างชาติความจริงที่มิอาจปฏิเสธได้

Back To Top
×Close search
Search