skip to Main Content

REPORT : จากกรณีชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ฉก.ทพ.45 ยิงปะทะกับกลุ่มผู้ต้องสงสัยบนเทือกเขาตะเว รอยต่อระหว่าง อ.ระแงะ กับ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส จนทำให้ผู้ต้องสงสัยเสียชีวิต 3 ราย ยึดปืนได้ 2 กระบอก แต่ในขณะเดียวกันชาวบ้านต่างยืนยันว่าผู้เสียชีวิตทั้ง 3 รายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อความไม่สงบนักวิชาการในพื้นที่ได้สะท้อนความเห็นต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการต้องมีความเข้าใจ เคารพและไม่มองชาวบ้านเป็นศัตรู ไปติดตามเรื่องนี้กับรายงานพิเศษ

รายงาน : เจ้าหน้าที่รัฐต้องไม่มองชาวบ้านเป็นศัตรู

Back To Top
×Close search
Search